Jumat, 29 April 2011

Mutu Pendidikan Agama Islam kelas X terhadap Dakwah Rasulullah BAB 6

Mutu Pendidikan Agama Islam kelas X Terhadap Dakwah Rasulullah.periode Madinah

Mutu Pendidikan Agama Islam Kelas X  Dan juga Desentralisasi Pendidikan agama Islam Kelas X akan membahas tentang  Dakwah Rasulullah.periode Madinah
Pertama-tama Rasulullah hijrah ke madinah dan  kemudian Dakwah rasulullah saw. Di Madinah dan keterakhir dakwah islamiah keluar Jazirah Arabia
Strategi dakwah rasulullah perode madinah yakni
1.            Berdakwah  itu hukumnya wajib bagi rasulullah dan umkatnya
2.            Berdakwah di landasi niat ikhlas karena Allah swt
Posted on 22.50 / 0 comments / Read More

Desentralisasi pendidikan agama islam pada Infak,Zakat,Haji,Dan Wakaf BAB 5

Desentralisasi pendidikan agama islam pada Infak,Zakat,Haji,Dan Wakaf

Mutu Pendidikan Agama Islam untuk infak, zakat,haji,dan wakaf yakni :


Infak yaitu memberikan sesuatu atau sumbangan dan 

Zakat mempunyai arti berarti suci dan tumbuh dengan subur, zakat terbagi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal

Haji mempunyai arti berarti  menyengaja atau menuju  mengunjungi kabbah di  mekkah 
Posted on 22.35 / 0 comments / Read More

Desentralisasi Pendidikan Agama Islam Dalam Perilaku Tercela

 Desentralisasi Pendidikan Agama Islam Dalam Perilaku Tercela

1.            Hasad
2.            Riya
3.            Zalim
4.            Diskriminasi

Hasad berarti dengki

Riya berarti selalu ingin di lihat dan di perhatikan untuk mendapat pujian orang lain
  
Zalim aniaya

Dan diskriminasi berarti pemisahan atau  perbedaan...

Posted on 22.20 / 0 comments / Read More

Mutu Pendidikan Agama Islam Dan Disentralisasi Pendidikan Agama Islam Kelas X Dalam Berperilaku Terpuji BAB 3

  Mutu Pendidikan Agama Islam Dan Disentralisasi Pendidikan Agama Islam Kelas X Dalam  Berperilaku Terpuji


Adab berpakaian harus menutup aurat hukumnya wajib, dan dalam berpakaian ada beberapa hal yang harus di ketahui yakni..
1.            Jangan berpakaian minim
2.            Jangan berpakaian terlalu tipis
3.            Jangan berpakaian terlalu ketat
4.            Jangan berpakaian yang sebagian auratnya terbuka
Posted on 21.53 / 1 comments / Read More

Desentralisasi Pendidikan Agama Islam Dan Mutu Pendidikan agama Islam Kelas X Dalam Iman kepada Malaikat BAB 2

 Desentralisasi  Pendidikan Agama Islam Dan Mutu Pendidikan agama Islam Kelas X Dalam Iman kepada Malaikat  Malaikat adalah  Makhluk Gaib yang berasal dari cahaya(nur) , malaikat memiliki akal namun tidak memiliki nafsu, karena hal itulah malaikat selalu taat kepada Allah swt. Dalam Disentralisasi Pendidikan Agama Islam Kelas X dan Mutu Pendidikan Agama Islam Kelas X-3


Disini saya memberikan  nama-nama malaikat yang wajib di ketahui oleh umat yang beragama islam ..Malaikat Jibril Adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu  kepada para Nabi dan  rasul .

Malaikat Izrail Malaikat yang (nyawa) semua makhluk termasuk malaikat itu sendiri  

 Malaikat Mikail Malaikat yang bertugas memberi rezeki ke seluruh makhluk Allah swt.

Malaikat Israfil  bertugas meniup sangkakala  pada saat hari kiamat

Malaikat Raqib Malaikat  yang mencatat amal baik manusia

Malaikat Atid Malaikat yang mencatat amal buruk manusia

Malaikat Munkar dan  Nankir bertugas  untuk menanyai di alam kubur apa yang telah di lakukan manusia semasa hidup.

Malaikat Malik Malaikat  penjaga pintu Neraka.
Posted on 21.15 / 0 comments / Read More

Mutu Pendidikan Agama Islam Kelas X Dalam Demokrasi BAB 1


Mutu Pendidikan Agama Islam Kelas X Dalam Demokrasi

 Mutu Pendidikan Agama Islam , Islam adalah  agama yang sempurna, Allah telah  berfirman dalam wahyu terakhirnya pada rasulullah saw. surah  al-maidah:3 yang artinya:

.... Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku-cukupkan kepadamu  nikmat ku,dan telah ku-ridai islam itu jadi agama bagimu..

ayat-ayat alquran tentang demokrasi ada 2 yakni surah ali-imran : 159 dan  asy-syura : 28

dari ayat ali-imran  159 terdapat kandungan ayat , yakni ada 2 hal yaitu:
Posted on 20.56 / 5 comments / Read More
 
Copyright © 2011. Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Sosial | Motivasi Pendidikan . All Rights Reserved
Home | Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Site map
Design by SmartBrains . Published by Zee